Yksi vihreä ja kuusi punaista pelinappulaa, välissä raja

Yritysvastuu, minne menet 2021?

Mikä on pinnalla yritysvastuussa tänään ja huomenna? Ainakin se, että pelkät puheet eivät enää riitä, vaan nyt peräänkuulutetaan tekoja. Selväksi on tullut sekin, että yritykset voivat olla osa ilmastonmuutoksen ratkaisua eivätkä sen ongelma. Ympäristövastuun lisäksi katse on vahvasti ihmisoikeuksissa, joita ei rikota ainoastaan kaukana hankintaketjuissa vaan valitettavasti myös lähellämme.

Millaisia muita ajankohtaisia huomioita yritysvastuusta voi tehdä? Haastattelimme vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhalaa Bonfidestä mm. koronan vaikutuksista, pk-yritysten haasteista ja hyvästä viestinnästä.

Korona lisäsi vastuullisuuden kysyntää

Koronaepidemian vaikutuksista yritysvastuuseen esitettiin alkuun erilaisia hypoteeseja. Vanhala toteaa, että monet niistä voi heittää jo kankkulan kaivoon.

– Epäiltiin esimerkiksi, että koronan tuoma taloudellinen alamäki ei anna mahdollisuutta vastuullisuudelle. Tämä on osoitettu vääräksi ja vastuullisuuden merkitys on sen sijaan noussut. Vastuullisuutta ei ole nähty kulueränä, jota voisi leikata, vaan jonain, millä varmistetaan parempi bisnes myös tulevaisuudessa.

Työturvallisuus nousi koronavuonna 2020 tärkeäksi teemaksi uusilla tavoilla.

– Tässä on useita puolia: miten fyysinen turvallisuus säilyy tehtävissä, joissa ei voi eristäytyä toisilta ihmisiltä? Toisaalta miten etätöissä olevat jaksavat henkisesti? Myös lomautuksilla ja irtisanomisilla on vaikutuksensa, sanoo Vanhala.

Yritysvastuu kuuluu organisaatiossa kaikille

Yritysvastuun tämänhetkiset haasteet ovat pk-yrityksissä erilaiset kuin pörssiyhtiöissä. Sitoudutaanko yritysvastuuseen myös pienemmissä yrityksissä? Nähdäänkö sen taloudelliset hyödyt?

– Kuilu voi olla yhä merkittävä, mutta samalla pk-yritykset ovat usein osa jonkin suuren yrityksen hankintaketjua. Suurella on esimerkiksi vastuullisuusohjelmansa, josta seuraa pk-yrityksellekin vaatimuksia, joita sen saattaa olla hankala hahmottaa, Vanhala sanoo.

Haasteena kaiken kokoisissa organisaatioissa on huomata, että yritysvastuu kuuluu kaikille, ei vain yhdelle tehtävään nimetylle ihmiselle. Yritysvastuupäällikön palkkaaminen ei riitä.

– Jokaisen kannattaa miettiä, miten voin itse edistää vastuullisuutta. Mitä vastuullisuus tarkoittaa minun työssäni? Tätä ei voi kukaan ulkopuolelta tulla sanomaan.

Jotta oma rooli selvenee, tarvitaan sekä koulutusta siitä, mitä vastuullisuus on, että ymmärrystä liiketoiminnasta ja tehtävänkuvasta.

– Esimerkiksi rakennusalalla tämä voi tarkoittaa, että huolehditaan omista ja työkaverin suojavarusteista ja ilmoitetaan, jos sattuu läheltä piti -tilanteita. Yritysvastuuta ovat myös epäkohtien kuten työpaikkakiusaamisen esille tuominen, parannusehdotukset ja uudet ideat, listaa Vanhala.

Millaista on hyvä viestintä yritysvastuusta?

Vastuullisuus-termi on Vanhalan mielestä moniselitteisyydessään itse asiassa melko hankala. Sitä käytetään liikaa ja liian epämääräisesti. Yritysvastuu on terminä hieman tarkempi.

– Odotan aikaa, jolloin ei puhuta enää vastuullisuudesta, vaan kestävästä liiketoiminnasta. Vastuullisuutta ei tarvitse erikseen mainita, kun siitä on tullut itsestään selvä osa menestyvää bisnestä.

Hyvä viestintä yritysvastuusta on Vanhalan mukaan totuudenmukaista, avointa ja napakkaa. Sellaista, joka kertoo, mitä on oikeasti saavutettu ja missä yritysvastuun tavoitteiden suhteen mennään.

– Julistamisen sijaan aidompaa viestintää on, kun uskalletaan avata myös heikkouksia ja asioita, joissa on työtä jäljellä. Esimerkiksi jos ei tarkkaan tiedä, mitä omissa tuotantoketjuissa tapahtuu, vastuullisuuden julistaminen on yritykselle vaarallista – pahimmassa tapauksessa yllätetyksi voi tulla housut kintuissa.

Vastuullisuus on parempaa bisnestä

Vastuuttomasti toimivien on tulevaisuudessa yhä hankalampi menestyä kilpailussa. OP:n tutkimuksen mukaan suuryrityksistä 92 % piti vastuullisuustekoja kasvavana kilpailutekijänä. Vastuullisuuden on myös todettu näkyvän parempana nettotuloksena suoraan viivan alla.

Vuonna 2021 Vanhala haluaisi nähdä entistä enemmän puhetta ja tekoja, joissa yritykset ottavat roolin globaalien ongelmien ratkaisijoina.

– Yritysten pitäisi miettiä kaikki tuotteensa ja palvelunsa siitä näkökulmasta: edistääkö tämä tavoitetta, eli vaikkapa ilmastonmuutoksen hillitsemistä? Startupit hallitsevat vaikuttavuusnäkökulman hyvin. Isot yritykset voisivat ottaa heiltä siinä vielä oppia.

Vanhala toivoo jatkossa lisää huomiota myös yritysten sisäisille ilmoituskanaville, jotka ovat tulossa lain mukaan pakollisiksi entistä useammille organisaatioille.

– Luottamuksellinen ilmoituskanava on yrityksille tehokas työkalu saada tietoa epäeettisestä toiminnasta ja väärinkäytöksistä. Lakimuutos kirittää sopivasti niiden käyttöönottoa.

—–

Anne Vanhala on vastuullisuusasiantuntija, juristi ja yrittäjä Bonfide Oy:ssa. Hän toimii pääasiassa pk-yritysten neuvonantajana ja käytännön toimenpiteiden arkkitehtina vastuullisuuskysymyksissä. Anne on myös kehuttu ja kokenut kouluttaja sekä yksi Menesty yritysvastuulla -kirjan kolmesta kirjoittajasta.

Yritysvastuu tarkoittaa kansallisia lakeja noudattavaa ja lainsäädännön minimivaatimukset ylittävää vastuullista liiketoimintaa yhteiskunnan, ympäristön ja ihmisten hyväksi.

Hymyilevä Anne Vanhala ja puunrunko

Anne Vanhala. Kuva Linda Varoma / Wärkstan.

 

Lue myös: Miten erottua joukosta, kun kaikki viestivät vastuullisuutta?